Tariffs/Tariewe - Feb 2019 - Jan 2020
STANDS INCLUDE: (HIGH PEAK SEASON) LOW PEAK SEASON
 • Minimum 4 persons per stand (i.r.o. age)
 • 1 Vehicle per stand
 • 1 Caravan per stand
 • Maximum 8 persons
 • Electricty

June/July/October School Holidays & Long Weekends

 • R400 for 4 persons per night
 • R300 for 3 persons per night
 • R260 for 2 persons per night
OUT OF SEASON HIGH PEAK SEASON
 • R130 per person per night
 • Easter Holidays R160 per person per night
 • December school holidays R880 for four persons per night (i.r.o age) R160p/p thereafter
ADDITIONAL TARIFFS FOR EXTRA PEOPLE Pensioners Rates - 1st Feb to 31st Oct per month
(max. 2 people)
 • 2 - 12 Years - 1/2 price of respective tariff
 • Extra car R20 per day
 • Day Visitors - R25 per person
 • 1st Feb to 31st Oct per month (Max 2 people)
 • R2300 per month
For shorter visits: Out of Season rates less 10% High Peak periods full tariffs apply
STAANPLEK PRYSE SLUIT IN: (BINNE SPITSEISOEN) LAE SEISOEN
 • Minimum 4 persone per staanplek
 • 1 Voertuig per staanplek
 • 1 Karavaan per staanplek
 • Maksimum 8 persone
 • Elektrisiteit
Junie/Julie/Oktober Vakanasie en lang naweke
 • R400 vir 4 persone per nag
 • R300 vir 3 persone per nag
 • R260 vir 2 persone per nag
BINNE LAE SEISOEN
Junie/Julie/Oktober Vakansies en lang naweke
SPITSEISOEN
 • R130 per persoon per nag
 • Paastyd skool vakansies R160 per persoon per nag
 • Desember skool vakansies R880 vir vier persone per nag ongeag ouderdom R160 p/p daarna.
ADDISIONELE TARIEWE VIR EKSTRA PERSONE Tariewe Vir Pensioenarisse:
 • 2 - 12 Jaar 1/2 prys van volle tarief
 • Ekstra voertuig R20 per dag
 • Dagbesoekers - R25 per persoon
 • 1st Feb to 31st Okt per maand (maks. 2 persone)
 • R2300 per maand
Vir korter besoeke: buite seisoen tariewe minus 10% Spitseisoen: volle tarief betaalbaar
FOR HIRE/TE HUUR:
Park Home (max.8 persons)
Out of Season: R200 per night
Low Peak: R200 per night
High Peak: R300 per night
(+ tariff applicable per person per night) (High Peak - min. 4 persons) MINIMUM 2 NIGHTS

Large Caravans (max.5 persons)
Out of Season: R150 per night
Low Peak: R150 per night
High Peak: R200 per night
(+ tariff applicable per person per night) (High Peak - min. 3 persons) MINIMUM 2 NIGHTS
No Smoking allowed in the hire units      Rook verbode in die huur eenhede
Small lap dogs allowed out of season. They must be kept under control, on leads and be fully vaccinated. R20.00/day Skoothondjies is toelaatbaar buite die seisoen. Hulle moet onder beheer gehou word R20.00 per dag
NO CATS ALLOWED / GEEN KATTE TOEGELAAT
1. Small lap dogs allowed out of season. They must be kept under control, on leads and be fully vaccinated. R20.00/day.
1. Skoothondjies is toelaatbaar buite die seisoen. Hulle moet onder beheer gehou word R20.00 per dag.
2. NO CATS ALLOWED / GEEN KATTE TOEGELAAT
3. Deposit of 50% of total cost must be made to confirm your reservation, and the balance paid 4 weeks BEFORE arrival.
3. Deposito van 50% van die totale koste moet betaal word om bespreking te verseker en balans moet 4 wekke VOOR AANKOMS betaal word
DEPOSITS ARE NON-REFUNDABLE - DEPOSITOS IS NIE TERUGBETAALBAAR NIE
4. No Refunds for late arrivals / early departures. Any camper wanting to vacate early for any reason
(including the weather) will forfeit the monies paid.
4. Geen terugbetaling vir laat aankoms / vroee vertrek nie. Enige Kampeerder wat vir enige rede
(insluitende die weer) vroeer as beplan wil vertrek verbeur die gelde betaal.
5.Assistance in setting up caravan tents will be charged at R25p/p/ per hour.
5. Hulp met opslaan van karavaan tente sal R25p/p/ per uur kos.
6. For storage of caravans, please contact administration. Kontak administrasie vir die storing van karavane
7. Arrival time: 12h00 - Aankoms tyd: 12h00 - Departure time: 10h00 - Vertrek tyd: 10h00
Tariffs are subject to alteration without notice
Tariewe is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing
Downloads

Resort Type:

Coastal Resort
Coastal Resort

Accommodation Type:

Motorhomes Welcome
Motorhomes Welcome
Stands for Caravans
Stands for Caravans
Self-Catering Accommodation
Self-Catering Accommodation
Stands for Tents
Stands for Tents
Self-Catering Carvans
Self-Catering Caravans

Resort Facility Symbols:

Stands with 220 volt mains
Stands with 220 volt mains
Total stands available
Total stands available
Water points close to sights
Water points close to sights
Dogs allowed by prior arrangment
Dogs allowed by prior arrangment
Recreations room or hall
Recreations room or hall
Restaurant and/or take-away in resort
Restaurant and/or take-away in resort
Scullery
Scullery
Swimming pool
Swimming pool
Ablutions with hot and cold water
Ablutions with hot and cold water
Childrens play area
Childrens play area
Braai Facilities
Braai Facilities
Shop in resort
Shop in resort
Television room
Television room
Laundry
Laundry
Security fenced or patrolled
Security fenced or patrolled
Pensioner discounts
Pensioner discounts